VẬN CHUYỂN CONTAINER THƯỜNG

VẬN CHUYỂN CONTAINER THƯỜNG Container thường là một khối hình hộp chữ nhật gồm 6 mặt trong đó 5 mặt điều kín còn 1 mặt là cửa.  Đặc điểm của container như sau: a. Có đặc tính bền vững và đủ […]

Chili System Vận chuyển container, Van chuyen hang hoa