Đóng
26Tháng 10

VẬN CHUYỂN CONTAINER FLATRACK, OPENTOP

Vận tải THY tự hào là một trong những đơn vị vận chuyển container flatrack, opentop uy tín nhất Việt Nam.

Tại cảng Cát Lái, Vận tải THY lấy được 100% các loại container quá khổ, quá tải.

Với tầm nhìn đến năm 2020, Vận tải THY sẽ phục vụ được 50% tổng số container flatrack, opentop tại cảng Cát Lái.

 

Dịch vụ Related